אירועים
א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
חדשות לכל החדשות
אנחנו שמחים להודיע על תחילת שירות של הפקת והפצת עלון מידע תקופתי. העלון יכלול עדכונים וחדשות הלשכה, פעילותה וחבריה וכן חדשות ומאמרים רלוונטיים מעולם טכנולוגיות התקשוב והמידע.
הכנס השנתי של הלשכה - הפסגה הדיגיטלית 2016, מאסטרטגיה ליישום, יתקיים ביום ד' ה-13/4/16, ב"אבניו" קרית שדה התעופה. Save the Date!
רצ"ב פניה לחידוש החברות בלשכה, עיקרי פעילות 2015 ומגמות בפעילות 2016.
הרשמה לניוזלטר